СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международна научна конференция на тема “Образът на Русия в чуждестранния политически дискурс: стереотипи, митове, метафори”


Автори:
Лиляна Цонева
Людмила Веснина
Мария Ворошилова

Страници: 207-209

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


100 изтегляния от 18.3.2019 г.