Хроника: Международна научна конференция на тема “Образът на Русия в чуждестранния политически дискурс: стереотипи, митове, метафори”


Лиляна Цонева Людмила Веснина Мария Ворошилова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


30 изтегляния от 18.3.2019 г.
China / Germany / United States