СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международна научна конференция “Европа чете Чехов” (7–9 октомври 2010 година)


Автори:
Наталия Няголова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 213-214

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


109 изтегляния от 18.3.2019 г.