СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международна научна конференция в чест на видния наш учен-романист проф. дфн Паисий Христов


Автори:
Рада Василева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 215-215

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


88 изтегляния от 18.3.2019 г.