СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдена научна степен на доц. д.ф.н. Иван Станков


Автори:
Страници: 216-217

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


96 изтегляния от 18.3.2019 г.