СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдена научна степен на гл. ас. д-р Даниела Божидарова Константинова


Автори:
Страници: 219-219

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


103 изтегляния от 18.3.2019 г.