СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдена научна степен на ст. ас. д-р Боряна Колева Братанова


Автори:
Страници: 220-221

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


63 изтегляния от 18.3.2019 г.