СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Прозренията на Емилия Станев за корените на българската вяра и съмнения (върху текста на романа “Антихрист”)


Автори:
Венелин Грудков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 115-125

Резюме:

The article “reads” the novel Antichrist through the lenses of the texts representative of the Medieval Christian culture. The aim is to trace the mechanisms that give birth to the Orthodox beliefs and the signs of their weakness that date back to the second half of the IX century. This approach establishes the connection between the modern texts and the medieval culture models and outlines Emilian Stanev’s deep insights into national psychology.


Ключови думи:


Изтегляне


299 изтегляния от 13.4.2017 г.