СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Творчеството на Н. В. Гогол в изследванията на европейските русисти


Автори:
Наталия Няголова

Страници: 248-251

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


256 изтегляния от 12.4.2017 г.