СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Очерци за Югоизточна Европа или за потребителското отношение към историографията


Автори:
Николина Бурнева

Страници: 265-273

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


231 изтегляния от 12.4.2017 г.