СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи


Автори:
Свилен Станчев

Страници: 274-276

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


236 изтегляния от 12.4.2017 г.