СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Колет Версхаве и Ингрид Деклерк (Католически университет на Югозападна Фландрия – Белгия) на посещение във ВТУ


Автори:
Николай Попов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 279-279

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


68 изтегляния от 25.3.2019 г.