СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилей: доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова – нашата юбилярка


Автори:
Людвиг Селимски

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


50 изтегляния от 25.3.2019 г.