СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Университет за поколенията Y, Z, Q: електронно обучение и учене в академична среда


Автори:
Людмила Иванова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


210 изтегляния от 22.11.2016 г.