СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилей на проф. д-р Бора Беливанова


Автори:
Страници: 140-141

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


287 изтегляния от 22.11.2016 г.