СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилей на доц. д-р Сийка Петкова Гочева


Автори:
Магдалена Ганчева

Страници: 148-149

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


262 изтегляния от 22.11.2016 г.