СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Единадесети симпозиум на Международната асоциация на преподаватели по руски език и литература (МАПРЯЛ)


Автори:
Радослав Минков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 152-154

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


264 изтегляния от 22.11.2016 г.