СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Четвърта национална конференция на Съюза на германистите в България (СГБ)


Автори:
Николина Бурнева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 157-158

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


104 изтегляния от 12.3.2019 г.