Изследванията на български език върху Партений Павлович и неговата “Автобиография” (Първа част)


Северина Плачкова

Резюме:

Целта на този текст е да представи приносите на българските учени за познанието на „Автобиографията” на П. Павлович. Прегледът на научните изследвания тръгва от Й. Иванов, който пръв открива значението на Партений като личност с принос за духовното и историческото развитие на южното славянство. Коментира се заслугата на П. Динеков за подреждането на Партений в редиците на българските възрожденски писатели. Отделя се и внимание на написаното от редица други учени, както и на един- ственото към настоящия момент цялостно изследване на живота и делото на П. Павлович, направено от П. Бояджиев. В него откриваме и посоката на бъдещи търсения в интерпретацията на Партениевия герой – едновременно страдалец и човек на действието.

Ключови думи:

Партений Павлович, автобиография, изследва- ния, акценти, приноси.

Изтегляне


252 изтегляния от 22.11.2016 г.
Bulgaria / Canada / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Russian Federation / Switzerland / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States