Българските езиковеди и правописната реформа от 1945 година (Първа част)


Ваня Ангелова

Резюме:

Тази статия има за цел да запознае читателите със становищата на едни от най-видните български езиковеди по отношение на проведената у нас правописна реформа през 1945 година. На страниците на българския печат се водят изключително интересни дебати, спорове и дискусии за наложителните и не толкова на- ложителни промени в българския правопис. Някои от статиите излизат от печат в качеството си на опровержения срещу други статии и становища. Подготовката на реформата започва много години преди нейното осъществяване и преди идването на власт на правителството на Отечествения фронт. Тя е извършена в рамките на около шест месеца, но опитите за нейната реализация продължават повече от 20 години.

Ключови думи:

български езиковеди, правописна реформа, правопис, Отечествен фронт и др.

Изтегляне


665 изтегляния от 22.11.2016 г.
NA / Australia / Austria / Bulgaria / Canada / China / Cote D'Ivoire / Croatia / Czech Republic / Europe / France / Germany / Greece / Ireland / Italy / Luxembourg / Macedonia / Netherlands / Norway / Philippines / Romania / Russian Federation / Serbia / Spain / Switzerland / Ukraine / United Kingdom / United States