Съобщение: Играта с графиката в медийните текстове (руско-български паралели)


Радослав Минков

Резюме:

В настоящото съобщение се разглежда графичната игра – една от новите форми на езикова игра в съвременния медиен текст. Специално внимание се отделя на капитализацията и графохибридизацията. Изследването е направено върху материал от руски и български обществено-политически издания.

Ключови думи:

езикова игра, графична игра, капитализация, графохибридизация.

Изтегляне


280 изтегляния от 22.11.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / Sweden / Ukraine / United Kingdom / United States