СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Антологична панорама на старополската литература (за Камен Рикев: “Зубър, видра и паун...”)


Автори:
Маргрета Григорова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


222 изтегляния от 22.11.2016 г.