СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: “В езика е духовният облик на света...” (за Юбилеен сб. “Езикът–наука...”)


Автори:
Милена Иванова Николина Бурнева

Страници: 195-202

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


384 изтегляния от 22.11.2016 г.