Индивидуалният речников запас като лексикален проблем


Валентина Бонджолова

Резюме:

В статията е направен опит да се разгледа индивидуалният речников запас като системно явление със собствена структура и да се очертаят основните съвкупни единици, които оформят спецификата му. Да се представи индивидуалният речник като част от лексикалната система на българския език, която всеки познава, разпознава и използва в различна степен, означава да се отбележи и систематизира както това, което отделната личност знае, така и това, което не знае. Чрез обособяването на агнонимите и таронимите се отразява отношението на конкретната езикова личност към елементите на нейния собствен лексикон и начина на съществуване на тези елементи в нейното съзнание.

Ключови думи:

индивидуален речников запас, активен запас, пасивен запас, тароними, агноними

Изтегляне


404 изтегляния от 21.11.2016 г.
NA / Belgium / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / India / Ireland / Russian Federation / Serbia / Ukraine / United Kingdom / United States