СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хабилитация и докторат: проф. д-р Анастасия Петрова


Автори:
Страници: 226-227

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


53 изтегляния от 20.3.2019 г.