СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хабилитация и докторат: доц. д-р Наталия Няголова


Автори:
Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


41 изтегляния от 20.3.2019 г.