Българските езиковеди и правописната реформа от 1945 г. (Втора част)


Ваня Ангелова

Резюме:

Статията има за цел да запознае читателите със становищата на едни от най-видните български езиковеди по отношение на проведената у нас правописна реформа през 1945 година. На страниците на българския печат се водят изключително интересни дебати, спорове и дискусии за наложителните и не толкова наложителни промени в българския правопис. Някои от статиите излизат от печат в качеството си на опровержения срещу други статии и становища. Подготовката на реформата започва много години преди нейното осъществяване и преди идването на власт на правителството на Отечествения фронт. Тя е извършена в рамките на около шест месеца, но опитите за нейната реализация продължават повече от 20 години. По-долу следва продължанието от кн. 2/2015 г.

Ключови думи:

български езиковеди, правописна реформа, правопис, Отечествен фронт.

Изтегляне


248 изтегляния от 21.11.2016 г.
Austria / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Sweden / Ukraine / United Kingdom / United States