Съобщение: Словашкият романтизъм като литературна и културна идентичност


Валерия Тодорова

Резюме:

Словашкото романтично течение възниква във време, когато в европейското изкуство отмира класицистичната епоха, а идеалистичната философия и рационалното познание отстъпват място на интуицията, на спонтанната емоция и необузданата фантазия. Модерните естетически и художествени импулси проникват в Словакия през 30-те години на XIX век и намират отзвук сред младото поколение студенти лицеисти в Братислава, Левоча и Кежмарок. Плавният преход към романтична естетика и поетика на границата между 30-те и 40-те години носи редица метаморфози в културно-историческото съзнание на словашкия творец романтик, който в духа на Щуровия идеал за „единение на дух и материя“ създава самобитни романтични образци. Той се вдъхновява както от интуитивно-емоционалното, така и от историческата си съдба, от фолклорната словесност, от националния колорит и необходимостта да се идентифицира литературно, културно и духовно.

Ключови думи:

месианизъм, славянска взаимност, книжовен език, синкретизъм, етнография, култ.

Изтегляне


307 изтегляния от 21.11.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Greece / Lithuania / Netherlands / Russian Federation / Serbia / Slovakia / Ukraine / United Kingdom / United States