Съобщение: Кабинетът на Ставрогин в литературата и киното


Наталия Няголова

Резюме:

В статията е анализирана семантиката на топоса на кабинета на Николай Ставрогин в романа на Ф. М. Достоевски „Бесове“. Проследен е предметният състав, принципите на подбор на този състав и механизмите, в които участва даденият пространствен елемент при изграждането на сюжета. Очертана е ролята на кабинета в поетиката на Достоевски като единна система. Изследвани са трансформациите на топоса в съществуващите екранизации на творбата.

Ключови думи:

поетика, топос, роман, екранизация, знак, персонаж, Ставрогин

Изтегляне


340 изтегляния от 21.11.2016 г.
Asia/Pacific Region / Belize / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Japan / Russian Federation / Singapore / Sweden / Ukraine / United Kingdom / United States