Съобщение: Категорията “персонална репрезентация” в английската и българската нелична глаголна система


Гинка Пенакова

Резюме:

Статията разглежда персонална репрезентация като една специфична граматическа категория в английската и българската нелична глаголна система, основаваща се на функционалните опозиции между индивидуалните форми в двете системи. Тя е семантично свързана с категорията лице, която се изразява от личните глаголни форми.

Ключови думи:

граматическата категория персонална репрезентация, свързаност с глаголно лице, несвързаност с глаголно лице

Изтегляне


222 изтегляния от 22.11.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Indonesia / Russian Federation / Sweden / Ukraine / United Kingdom / United States