Социално-икономически анализи, 2017 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 183 от 23.12.2017 г.)

Факторите, които влияят на ангажираността на служителите
Албена Василева
(изтегляния 522 от 23.12.2017 г.)

Art-Cultural Entrepreneurship and Opportunities for Bulgarian Traditional Crafts Arising from it
Иван Стоянов
(изтегляния 175 от 23.12.2017 г.)

Development of the Arab Economy After the ‘Arab Spring’
Карим Наама
(изтегляния 400 от 23.12.2017 г.)

Good Communication – a Prerequisite for Successful Company Management
Светла Панайотова
(изтегляния 192 от 23.12.2017 г.)

Knowledge Management in Business Organizations – Theoretical Study
Basim Abbas Kraidy Jassmy Zaki Muhammad Abbas Bhaya
(изтегляния 255 от 23.12.2017 г.)

За авторите
(изтегляния 234 от 23.12.2017 г.)