Социално-икономически анализи, 2017 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 195 от 23.12.2017 г.)

Факторите, които влияят на ангажираността на служителите
Албена Василева
(изтегляния 595 от 23.12.2017 г.)

Art-Cultural Entrepreneurship and Opportunities for Bulgarian Traditional Crafts Arising from it
Иван Стоянов
(изтегляния 187 от 23.12.2017 г.)

Development of the Arab Economy After the ‘Arab Spring’
Карим Наама
(изтегляния 410 от 23.12.2017 г.)

Good Communication – a Prerequisite for Successful Company Management
Светла Панайотова
(изтегляния 206 от 23.12.2017 г.)

Knowledge Management in Business Organizations – Theoretical Study
Basim Abbas Kraidy Jassmy Zaki Muhammad Abbas Bhaya
(изтегляния 267 от 23.12.2017 г.)

За авторите
(изтегляния 249 от 23.12.2017 г.)