СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2017 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 726 от 23.12.2017 г.)

Факторите, които влияят на ангажираността на служителите
Албена Василева

(изтегляния 3541 от 23.12.2017 г.)

Art-Cultural Entrepreneurship and Opportunities for Bulgarian Traditional Crafts Arising from it
Иван Стоянов

(изтегляния 750 от 23.12.2017 г.)

Development of the Arab Economy After the ‘Arab Spring’
Карим Наама

(изтегляния 1175 от 23.12.2017 г.)

Inflation Expectations and Readiness to Spend: Cross-Sectional Evidence. Review and Extension of Results
Лора Павлова

(изтегляния 1113 от 23.12.2017 г.)

Good Communication – a Prerequisite for Successful Company Management
Светла Панайотова

(изтегляния 850 от 23.12.2017 г.)

Knowledge Management in Business Organizations – Theoretical Study
Zaki Muhammad Abbas Bhaya Basim Abbas Kraidy Jassmy

(изтегляния 800 от 23.12.2017 г.)

За авторите

(изтегляния 844 от 23.12.2017 г.)