Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложение към: Изображения на сакрализирани гъби от мегалитната култура в българските земи


Автори:
Васил Марков Югозападен университет " Неофит Рилски", България

Страници: 87-90

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


91 изтегляния от 19.9.2020 г.