Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложение към: Експериментално студио 2019. Рисунката – тактилни подходи


Автори:
Атанас Тотляков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 95-97

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


63 изтегляния от 19.9.2020 г.