Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложение към: Метални находки като изследователски инструментариум за визуални проекти. Примери с артефакти от Първата световна война, открити в местността Прахова, Румъния


Автори:
Михай Русен Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Romania

Страници: 98-99

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


49 изтегляния от 19.9.2020 г.