Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Да гледаш, да обичаш, да си животно – филмовият фестивал „Златната липа“, 2018


Автори:
Красимир Христакиев ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 60-67

Резюме:

Nearly 50 new titles were presented at the Golden Linden International Film Festival in Stara Zagora in the first days of June 2018, and some of which deserve special attention: Andrzej Wajda’s „Afterimage“ (2016), „Thorn“ (2017) by Gabriel Tzafka and Nicolette Krebitz‘s „Wild“ (2016). We refer to them in the present text in a descriptive-analytical way, highlighting their main aesthetic accents.


Ключови думи:

А. Wajda, Г. Tzafka, N. Krebitz

Изтегляне


78 изтегляния от 19.9.2020 г.