СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2004 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 406 от 27.7.2017 г.)

Трудности при усвояването на мъжката и женската роля (теоретични аспекти)
Венка Кутева-Цветкова Христо Илиев

(изтегляния 2030 от 27.7.2017 г.)

Теорията за резилианса в социално-педагогическата практика
Красимира Петрова

(изтегляния 1757 от 27.7.2017 г.)

Аутистични нарушения при децата
Милена Моцинова-Бръчкова

(изтегляния 6894 от 27.7.2017 г.)

Методически подходи за преподаване на гръцкия език като втори чужд език
Константинос Кондояннидис

(изтегляния 676 от 27.7.2017 г.)

Честит юбилей! Да бъдем като нея
Марга Георгиева

(изтегляния 388 от 27.7.2017 г.)

Честит юбилей на моята рецензентка
Дарина Гълъбова

(изтегляния 398 от 27.7.2017 г.)

Всеотдаен учен и педагог
Рени Христова

(изтегляния 384 от 27.7.2017 г.)

Честит творчески юбилей!
Мариана Дамянова

(изтегляния 398 от 27.7.2017 г.)