СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2009 / Том 17 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 516 от 30.5.2017 г.)

Принципи на социалната педагогика
Венка Кутева-Цветкова

(изтегляния 7269 от 30.5.2017 г.)

Ефекти на институционализацията и социалната изолация в СУПЦ
Красимира Петрова

(изтегляния 1481 от 30.5.2017 г.)

Персонална тренировъчна програма за подобряване физическото състояние на организма
Росица Димкова Митричка Старделова

(изтегляния 1003 от 30.5.2017 г.)

Тиймбилдинг – рекреация и екстремност
Милена Алексиева Милен Видиновски

(изтегляния 549 от 30.5.2017 г.)

Рационалният начин на живот - верният път към здравето
Росица Димкова Димитър Николов

(изтегляния 762 от 30.5.2017 г.)

Развитие на бързината при 14–16-годишни плувци
Панайот Паздреков Цветанка Дилова-Нейкова

(изтегляния 759 от 30.5.2017 г.)

Някои аспекти в обучението по бадминтон за начинаещи
Мирослава Петкова

(изтегляния 2007 от 30.5.2017 г.)

Интегриран подход на маркетинговите комуникации в спортната индустрия
Мирослава Петкова Елена Кънчева

(изтегляния 705 от 30.5.2017 г.)

Неравноделните метруми и размери в часовете по солфеж
Нина Начева-Маркова

(изтегляния 6693 от 30.5.2017 г.)

Рецензия: “Арт-терапията при децата”. Теодор Попов, София, 2008
Рени Христова-Коцева

(изтегляния 707 от 30.5.2017 г.)

Зала родолюбие
Веселина Петрова

(изтегляния 466 от 30.5.2017 г.)