СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Записките на Елиас Канети. Подстъпи към митологичното мислене


Автори:
Пенка Ангелова

Страници: 5-31

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


390 изтегляния от 25.5.2017 г.