СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интервю: Във Великотърновския университет дойдох с огромно желание и много надежди (интервю на доц. Мария Ангелова-Атанасова с проф. дфн Людвиг Селимски)


Автори:
Мария Ангелова-Атанасова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 150-160

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


321 изтегляния от 25.5.2017 г.