Интервю: Списание „Езиков свят” – Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”


Магдалена Костова Стефан Гърдев

Резюме:

Списание “Езиков свят” излиза два пъти годишно от 2000 г. насам. То е орган на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” и набира все повече популярност. „Езиков свят” публикува материали, посветени на езиковото обучение, съпоставителни изследвания, лингво-културология, странознание и литературоведски изследвания. Успоредно с редовното си излизане, списание „Езиков свят” постепенно набира и свои автори, и своя публика. Универсалността на рубриките му, свързани с езикознание, литературознание, културология, методика, рецензии, го правят истинско филологическо списание. В редакционната колегия на изданието са изявени учени от Германия, САЩ, Китай, Сърбия. На страниците на „Езиков свят” публикуват преподаватели и изследователи не само от Югозападния университет, но и техни колеги от Великотърновския, Пловдивския, Софийския, Шуменския, Варненския университет. Във всеки брой гостуват и известни учени от различни държави.

Ключови думи:


Изтегляне


268 изтегляния от 25.5.2017 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Hungary / Korea, Republic of / Poland / Russian Federation / Singapore / Slovakia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States