Рецензия: В. Бонджолова. (Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст


Христина Станева

Резюме:

Обект на наблюдения в монографията на В. Бонджолова, която е продължение на книгата й (Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество (В. Търново, 2007), са различните страни от взаимодействието на оказионализмите и текста, в който функционират, във връзка с реципрочността на комуникативния процес: действието за съобщаване винаги изисква действие за разбиране (с. 12).

Ключови думи:


Изтегляне


179 изтегляния от 25.5.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Singapore / Ukraine / United Kingdom / United States