СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: В. Бонджолова. (Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст


Автори:
Христина Станева

Страници: 175-178

Резюме:

Обект на наблюдения в монографията на В. Бонджолова, която е продължение на книгата й (Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество (В. Търново, 2007), са различните страни от взаимодействието на оказионализмите и текста, в който функционират, във връзка с реципрочността на комуникативния процес: действието за съобщаване винаги изисква действие за разбиране (с. 12).


Ключови думи:


Изтегляне


267 изтегляния от 25.5.2017 г.