СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: От формата към коректния изказ


Автори:
Таня Рачева

Страници: 179-180

Резюме:

Представяният труд е нова и разширена преработка на изчерпаното помагало на Людмила Иванова Morphologie des Deutschen. То е едно ценно пособие за студенти-германисти и преподаватели, както и за всички, които изучават немския език и се интересуват от немската граматика въобще и от морфологията като част от нея. Основната цел на книгата и принципите на нейната реализация са мотивирани в краткия увод. Граматичните форми са представени в тяхната жива употреба в различни текстове.


Ключови думи:


Изтегляне


243 изтегляния от 25.5.2017 г.