Рецензия: Емилия Недкова. Помагало по фразеология на българския език


Валентина Бонджолова

Резюме:

Съставеното от Ем. Недкова Помагало по фразеология на българския език е предназначено за семинарни занятия и за самостоятелна работа на студенти от филологически и педагогически специалности, които изучават дисциплината „Съвременен български език”. То съдържа два основни дяла. В първата част (7–53 стр.) са включени разнообразни упражнения, изискващи теоретични познания и практически умения за анализ на текст, както и въпроси и задачи за самостоятелна работа. Материалът е разпределен по теми според основните проблеми, свързани с изучаването на фразеологията, като конспективно поднесена информация по всеки един от тях предхожда съответните упражнения. Втората част на Помагалото, която е по-голяма по обем (55–125 стр.), е обособена като „Приложение” и представя добре подбрани откъси от научни публикации на различни автори, изясняващи важни за фразеологията проблеми, както и по-големи текстове за работа. Включването тук на текстове, свързани със задачите, въпросите и упражненията от първата част, причинява известни неудобства при работа с помагалото.

Ключови думи:


Изтегляне


195 изтегляния от 25.5.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Singapore / Ukraine / United Kingdom / United States