СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международна научна конференция „Славянска и балканска ономастика”


Автори:
Лиляна Цонева

Страници: 186-189

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


227 изтегляния от 25.5.2017 г.