СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Академичен семинар „Текст и образ – трансформации на европейската литературна класика в киното и театъра”


Автори:
Наталия Няголова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 189-190

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


251 изтегляния от 25.5.2017 г.