СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Втора международна научна конференция „Балканите–език, история, култура”


Автори:
Красимира Мутафова Ценка Иванова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


216 изтегляния от 25.5.2017 г.