СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Втора международна научна конференция „Балканите–език, история, култура”


Автори:
Красимира Мутафова
Ценка Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 191-192

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


276 изтегляния от 25.5.2017 г.