СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международна научна конференция „Глаголната система на балканските езици – наследство и неология”


Автори:
Анастасия Петрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Ценка Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 193-197

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


118 изтегляния от 21.3.2019 г.