СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Семинар по чуждоезиково обучение в системата ИДИАЛ


Автори:
Анастасия Семьонова Людмила Иванова

Страници: 197-199

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


52 изтегляния от 22.3.2019 г.