СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Семинар по чуждоезиково обучение в системата ИДИАЛ


Автори:
Анастасия Семьонова
Людмила Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 197-199

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


92 изтегляния от 22.3.2019 г.