СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Втора национална конференция на Съюза на германистите в България (Велико Търново, 26.–30.Х.2009 г.)


Автори:
Николина Бурнева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


45 изтегляния от 22.3.2019 г.