Хроника: Работна среща „Информационните технологии в хуманитаристиката. Създатели и потребители на електронни ресурси”


Петя Бъркалова Стефан Гърдев

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


27 изтегляния от 22.3.2019 г.
Bulgaria / China / Germany / United States