СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Работна среща „Информационните технологии в хуманитаристиката. Създатели и потребители на електронни ресурси”


Автори:
Петя Бъркалова
Стефан Гърдев

Страници: 205-207

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


91 изтегляния от 22.3.2019 г.