СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилей: Доцент д-р Георги Гърдев на 65 години


Автори:
Мариана Шопова Наталия Няголова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


32 изтегляния от 22.3.2019 г.