СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилей: Доцент д-р Георги Гърдев на 65 години


Автори:
Мариана Шопова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Наталия Няголова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 214-215

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


72 изтегляния от 22.3.2019 г.